goede wisselwerking
goede en slechte eigenschappen
karakterdossier
boek te schrijven
pakkende titel
hobby’s
Goede personages
personage
humor
redacteur