manuscript afgewezen
uitgeverij
boek zelf uitgeven of door een uitgeverij