uitgeven
manuscript afgewezen
uitgeverij
isbn
boek zelf uitgeven of door een uitgeverij